Kontakt

Kontaktné údaje:

Adresa: Rekreačné zariadenie Chata OSP Kubrica, Trenčín
Zodpovedný vedúci: František Hruboš
Telefón: 00421 32 744 13 48
Mobil: 0905 664 471
E-mail: kubrica@stonline.sk